skip to Main Content

Privacy

De gegevens die je naar mij stuurt voor de reservering van een diner gebruik ik alleen om de reservering en betaling te regelen.  Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief worden de gegevens die je invult alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Je kunt  jezelf uitschrijven of je gegevens veranderen via de link onderaan de nieuwsbrief of door mij een bericht te sturen.

Ik geef je gegevens niet door aan anderen en deze site maakt geen gebruik van cookies.

Disclaimer

We streven op de site woestegoesting.be naar juiste en volledige informatie. Maar we kunnen niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden of  voor het ononderbroken functioneren van de website woestegoesting.be. We aanvaarden hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor, ook niet voor de activiteiten die voortvloeien uit het bezoek van de website woestegoesting.be

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Woeste Goesting te mogen claimen of te veronderstellen.

Gebruiksvoorwaarden

Als je via de website woestegoesting.be een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij je erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Woeste Goesting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud op deze sites.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden, waaronder bezoekers, of leveranciers, aangeboden informatie op onze site. Wij hebben het recht om door derden aangeboden informatie te veranderen en/of verwijderen indien deze in strijd is met de wet, de belangen van overige bezoekers, andere derden of Woeste Goesting.

Het is de bezoeker van de website woestegoesting.be niet toegestaan op de website getoonde informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Woeste Goesting.

Back To Top